انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان

آمار استنباطی در علوم رفتاری ویرایش سوم

110,000 تومان
مشاهده سبد خرید
توضیحات
نویسنده: جواد مصرآبادی
ناشر: انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ و نوبت نشر: ویرایش سوم 1398
تعداد صفحات: 519
شرح کتاب:

.