انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
آمار استنباطی در علوم رفتاری ویرایش سوم مولف: جواد مصرآبادی 110,000 تومان
مبانی مهندسی پلیمر - الاستومر - کامپوزیت مولف: سمیرا آقبلاغی 54,000 تومان
مبانی نظریه محاسبه مولف: سمیه تاری 75,000 تومان
یادگیری عمیق با پایتون مولف: ترجمه نورانی، گلزاری، قویدل ، رضوی 175,000 تومان
طراحی مبتنی بر PLD با VHDL مولف: . مترجم: مترجم موسی یوسفی 60,000 تومان
مبانی مدیریت در علوم ورزشی مولف: محسن شیرمحمدزاده و اکبر آقازاده 47,000 تومان
GENERAL ENGLISH in use مولف: قادر رزمجو، دکتر رؤیا منصفی و مرتضی گلزار 47,000 تومان
مبدل های سیگما - دلتای CMOs مولف: . مترجم: مترجم: خلیل منفردی 90,000 تومان
سیر تکاملی بازیکنان فوتبال مولف: مهدی بشیری و سیدحجت زمانی ثانی 39,000 تومان
John Keats: From Oblivion To Rise To Worldwide Renown مولف: ابوالفضل رمضانی 30,000 تومان
حقوق بین الملل نفت و گاز و امنیت ملی ایران مولف: حجت سلیمی ترکمانی 45,000 تومان
روش های تحقیق در علوم تربیتی مولف: موسی پیری 115,000 تومان
هدایت و ضلالت از منظر قرآن مولف: صمد عبداللهی عابد 55,000 تومان
مبانی و کاربرد تحلیل اگزرژی پیشرفته در سیستم های انرژی مولف: امیر حسین مصفا،نیر رزم آرا، حسین نمروری 28,000 تومان
فرهنگ اصطلاحات عامیانه فارسی به انگلیسی مولف: قادر رزمجو 160,000 تومان
A collection of English Papers on Language and Interdisciplinary Studie مولف: بهروز عزبدفتری 22,000 تومان
طراحی اعضای ساختمان های فولادی مولف: ارژنگ صادقی 60,000 تومان
Readings for Improving General English مولف: تدوین : سیمین عنبرشاهی، ملاحت شعبانی میناباد 60,000 تومان
ترجمه نگاه نو و بنیادین مولف: مترجم: رویا منصفی 100,000 تومان
مقدمه ای بر ریاضیات همه گیرشناسی مولف: ترجمه: وحید رومی، فاطمه جنت المکان، بهنام محمد علئی 220,000 تومان
تکنولوژی آنزیم مولف: تصنیف: محمد پاژنگ 110,000 تومان
مقدمه ای بر دینامیک سازه ها و مهندسی زلزله مولف: مترجم: محمدرضا سیفی اسگ شهر 250,000 تومان
روش های سنتز رنگزاهای آلی کاربردی مولف: سعیده عابدینی پور جعفری، مجید مظهر قراملکی 145,000 تومان
پایش پدیده های آب و هواشناسی با سنجش از دور مولف: دکتر لاله پرویز 95,000 تومان