انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان

حقوق بین الملل نفت و گاز و امنیت ملی ایران

45,000 تومان
مشاهده سبد خرید
توضیحات
نویسنده: حجت سلیمی ترکمانی
ناشر: انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ و نوبت نشر: چاپ اول 1398
تعداد صفحات: 332
شرح کتاب:

.