انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان

مبانی الکترومغناطیس

16,000 تومان
مشاهده سبد خرید
توضیحات
نویسنده: شهرام حسین زاده
ناشر: انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ و نوبت نشر: اول 1391
تعداد صفحات: 520
شرح کتاب:

ندارد.