انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
مبانی مهندسی پلیمر - الاستومر - کامپوزیت مولف: سمیرا آقبلاغی 54,000 تومان
طراحی مبتنی بر PLD با VHDL مولف: . مترجم: مترجم موسی یوسفی 60,000 تومان
مبانی و کاربرد تحلیل اگزرژی پیشرفته در سیستم های انرژی مولف: امیر حسین مصفا،نیر رزم آرا، حسین نمروری 28,000 تومان
طراحی اعضای ساختمان های فولادی مولف: ارژنگ صادقی 20,000 تومان
اینورترهای چند سطحی مولف: . مترجم: ترجمه :ابراهیم سیفی آیدا باغبانی، علیرضا دهقانزاده 60,000 تومان
تاب آوری زیر ساخت برق مولف: سجاد نجفی، محمدرضا جنتی اسکوئی، معصومه کریمی، حسن هدایتی 105,000 تومان
پایداری سیستم های قدرت مولف: . مترجم: ترجمه: امین صفری، علی قائمی 110,000 تومان
کامپوزیت های نانو الیاف برای کاربدهای زیست پزشکی مولف: . مترجم: مترجم : یونس بیگی خسروشاهی، مریم حسینی، رعنا سروری 45,000 تومان
پوزولان ها (تولید و کاربرد در بتن) مولف: علی فروغی اصل مهدی نظرپور 25,000 تومان
طراحی و تحلیل مبدل های DC/DCغیر ایزوله مولف: علی عجمی ، حسین آردی 15,000 تومان
مبدل های DC/DC با مدولاسیون پهنای پالس مولف: علی عجمي اسفنگره 20,000 تومان
ماشین های الکتریکی 1 مولف: وحید بهجت، اشکان صوفی زاده 25,000 تومان
ماشین های الکتریکی 2 مولف: وحید بهجت، اشکان صوفی زاده 20,000 تومان
مبانی الکترومغناطیس مولف: شهرام حسین زاده 16,000 تومان