انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان امیر مقدم متقی 20,000 تومان
بررسی اشعار عربی سعدی بر مبنای نقد کاربردی امیر مقدم متقی 38,000 تومان
واکنش های گیاهان به تنش های غیر زیستی حمید محمدی،سمیرا سامع اندابجدید،جاوید کاردان 35,000 تومان
فراتحلیل جواد مصرآبادی 50,000 تومان
آزمون رشد حرکتی درشت بهروز قربان زاده،مریم لطفی 10,000 تومان
برنامه درسی تلفیقی سیروس اسدیان 16,000 تومان
پسیل ها شناخت و رده بندی علی مهرور، زینب احمدی 11,000 تومان
مقدمه ای بربیماری شناسی و کنترل میکروبی آفات علی مهرور 18,000 تومان
طراحی و تحلیل مبدل های DC/DCغیر ایزوله علی عجمی ، حسین آردی 15,000 تومان
پلیمر های معدنی کلاسیک و جدید کامیلا نجاتی، ذوالفقار رضوانی، جمشید رخت شه 15,000 تومان
مبدل های DC/DC با مدولاسیون پهنای پالس علی عجمي اسفنگره 20,000 تومان
ماشین های الکتریکی 1 وحید بهجت، اشکان صوفی زاده 25,000 تومان
ماشین های الکتریکی 2 وحید بهجت، اشکان صوفی زاده 20,000 تومان
متون انگلیسی عمومی علی اکبر شیری زاده، مرتضی گلزار 6,000 تومان
مبانی الکترومغناطیس شهرام حسین زاده 16,000 تومان
رفتار سازمانی و مدیریت آموزشی پیمان یارمحمدزاده، سعیدرجایی پور 35,000 تومان
درآمدی بر کیهانشناخت کوانتومی فرهاد دارابی 22,000 تومان
ترجمه شعر به شعر قادر رزمجو 10,000 تومان
طرح واره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روان شناختی مترجم: حسن یعقوبی، رحیم یوسفی، مسعود قربانعلی پور 25,000 تومان