انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
تغذیه برای ورزشکاران نخبه مولف: کریم آزالی،مصطفی آرمان فر، فرهاد غلامی 20,000 تومان
تعادل انرژی در حرکت مولف: کریم صالح زاده، الهام جلالی فر 12,000 تومان
ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان مولف: امیر مقدم متقی 20,000 تومان
بررسی اشعار عربی سعدی بر مبنای نقد کاربردی مولف: امیر مقدم متقی 38,000 تومان
واکنش های گیاهان به تنش های غیر زیستی مولف: حمید محمدی،سمیرا سامع اندابجدید،جاوید کاردان 35,000 تومان
فراتحلیل مولف: جواد مصرآبادی 50,000 تومان
آزمون رشد حرکتی درشت مولف: بهروز قربان زاده،مریم لطفی 10,000 تومان
برنامه درسی تلفیقی مولف: سیروس اسدیان 16,000 تومان
پسیل ها شناخت و رده بندی مولف: علی مهرور، زینب احمدی 11,000 تومان
مقدمه ای بربیماری شناسی و کنترل میکروبی آفات مولف: علی مهرور 18,000 تومان
طراحی و تحلیل مبدل های DC/DCغیر ایزوله مولف: علی عجمی ، حسین آردی 15,000 تومان
پلیمر های معدنی کلاسیک و جدید مولف: کامیلا نجاتی، ذوالفقار رضوانی، جمشید رخت شه 15,000 تومان
مبدل های DC/DC با مدولاسیون پهنای پالس مولف: علی عجمي اسفنگره 20,000 تومان
ماشین های الکتریکی 1 مولف: وحید بهجت، اشکان صوفی زاده 25,000 تومان
ماشین های الکتریکی 2 مولف: وحید بهجت، اشکان صوفی زاده 20,000 تومان
متون انگلیسی عمومی مولف: علی اکبر شیری زاده، مرتضی گلزار 6,000 تومان
مبانی الکترومغناطیس مولف: شهرام حسین زاده 16,000 تومان
رفتار سازمانی و مدیریت آموزشی مولف: پیمان یارمحمدزاده، سعیدرجایی پور 35,000 تومان
درآمدی بر کیهانشناخت کوانتومی مولف: فرهاد دارابی 22,000 تومان
طرح واره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روان شناختی مولف: . مترجم: مترجم: حسن یعقوبی، رحیم یوسفی، مسعود قربانعلی پور 25,000 تومان