انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
جایگاه مکاشفه در ادیان جهان مولف: . مترجم: ترجمه سجاد دهقانزاده 56,000 تومان
نانو ذرات علیه انگل ها مولف: . مترجم: ترجمه ناصر حاجی پور، مریم سلطانی 74,000 تومان
تاب آوری زیر ساخت برق مولف: سجاد نجفی، محمدرضا جنتی اسکوئی، معصومه کریمی، حسن هدایتی 105,000 تومان
ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و گیاهان دارویی مولف: . مترجم: ترجمه سعید حضرتی، حمید محمدی، فرهاد حبیب زاده، سارا خوری زاده 110,000 تومان
کشت بافت گیاهی مولف: محمد احمدآبادی 58,000 تومان
اعتیاد رفتاری مولف: . مترجم: مترجم: حسن یعقوبی، سید قاسم سید هاشمی 70,000 تومان
پایداری سیستم های قدرت مولف: . مترجم: ترجمه: امین صفری، علی قائمی 110,000 تومان
فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی و فقهی عربی- فارسی،فارسی- عربی مولف: سردار اصلانی زینب گیلانی 105,000 تومان
یادگیری و رشد حرکتی مولف: . مترجم: مترجم: بهروز قربانزاده، علی کاشی 90,000 تومان
کامپوزیت های نانو الیاف برای کاربدهای زیست پزشکی مولف: . مترجم: مترجم : یونس بیگی خسروشاهی، مریم حسینی، رعنا سروری 45,000 تومان
پوزولان ها (تولید و کاربرد در بتن) مولف: علی فروغی اصل مهدی نظرپور 25,000 تومان
ذهن و رایانه مولف: ناصر فرج زاده 35,000 تومان
تحلیل و طراحی سیستم های مدرن مولف: . مترجم: ترجمه علیرضا روحی 250,000 تومان
مقدمه ای بر روانشناسی ورزشی مولف: بهروز قربان زاده 40,000 تومان
مباحثی نو در مدیریت و نگهداری اطلاعات مولف: محمد خودی زاده 35,000 تومان
الگوی قرانی پاسخ به شبهات اعتقادی مولف: داوود افقی 30,000 تومان
اصول ومبانی طراحی واکسن های DNAعلیه عفونت های انگلی مولف: فاطمه غفاری فر 12,000 تومان
مبانی اسپکتروسکوپی NMRیک و دو بعدی ویرایش پنجم مولف: عادله مشتقی زنوز 42,000 تومان
بیماریهای غلات دانه ریز مولف: پریسا طاهری، نیما خالدی 30,000 تومان
مقدمه ای بر علوم اعصاب مولف: سید محمود طباطبائی، غلامرضا چلبیانلو، پری سیما علیزاده 110,000 تومان
یادگیری از روی داده ها مولف: مهدی هاشم زاده، نگین صمدی 30,000 تومان
مباحثی نوین درباره معادلات تفاضل متناهی مرتبه کسری مولف: شهرام رضاپور 18,000 تومان
درس گفتارهای در باره مکتب های ادبی مولف: ناصر علیزاده،ویدا دستمالچی،حسین طاهری 50,000 تومان
حقوق مالی ازدواج مولف: مرتضی حاجی پور 18,000 تومان