انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
پوزولان ها (تولید و کاربرد در بتن) علی فروغی اصل مهدی نظرپور 25,000 تومان
ذهن و رایانه ناصر فرج زاده 35,000 تومان
تحلیل و طراحی سیستم های مدرن علیرضا روحی 70,000 تومان
مقدمه ای بر روانشناسی ورزشی بهروز قربان زاده 40,000 تومان
مباحثی نو در مدیریت و نگهداری اطلاعات محمد خودی زاده 35,000 تومان
الگوی قرانی پاسخ به شبهات اعتقادی داوود افقی 30,000 تومان
اصول ومبانی طراحی واکسن های DNAعلیه عفونت های انگلی فاطمه غفاری فر 12,000 تومان
مبانی اسپکتروسکوپی NMRیک و دو بعدی ویرایش پنجم عادله مشتقی زنوز 42,000 تومان
بیماریهای غلات دانه ریز پریسا طاهری، نیما خالدی 30,000 تومان
مقدمه ای بر علوم اعصاب سید محمود طباطبائی، غلامرضا چلبیانلو، پری سیما علیزاده 110,000 تومان 88,000 تومان
یادگیری از روی داده ها مهدی هاشم زاده، نگین صمدی 30,000 تومان
مباحثی نوین درباره معادلات تفاضل متناهی مرتبه کسری شهرام رضاپور 18,000 تومان
درس گفتارهای در باره مکتب های ادبی ناصر علیزاده،ویدا دستمالچی،حسین طاهری 50,000 تومان
حقوق مالی ازدواج مرتضی حاجی پور 18,000 تومان
تغذیه برای ورزشکاران نخبه کریم آزالی،مصطفی آرمان فر، فرهاد غلامی 20,000 تومان
تعادل انرژی در حرکت کریم صالح زاده، الهام جلالی فر 12,000 تومان
ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان امیر مقدم متقی 20,000 تومان
بررسی اشعار عربی سعدی بر مبنای نقد کاربردی امیر مقدم متقی 38,000 تومان
واکنش های گیاهان به تنش های غیر زیستی حمید محمدی،سمیرا سامع اندابجدید،جاوید کاردان 35,000 تومان
فراتحلیل جواد مصرآبادی 45,000 تومان
آزمون رشد حرکتی درشت بهروز قربان زاده،مریم لطفی 10,000 تومان
برنامه درسی تلفیقی سیروس اسدیان 16,000 تومان
پسیل ها شناخت و رده بندی علی مهرور، زینب احمدی 11,000 تومان
مقدمه ای بربیماری شناسی و کنترل میکروبی آفات علی مهرور 18,000 تومان