انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
آمار استنباطی در علوم رفتاری ویرایش سوم جواد مصرآبادی 100,000 تومان
طراحی مبتنی بر PLD با VHDL مترجم موسی یوسفی 60,000 تومان
مبانی مدیریت در علوم ورزشی محسن شیرمحمدزاده و اکبر آقازاده 47,000 تومان
GENERAL ENGLISH in use قادر رزمجو، دکتر رؤیا منصفی و مرتضی گلزار 52,000 تومان
مبدل های سیگما - دلتای CMOs مترجم: خلیل منفردی 90,000 تومان
سیر تکاملی بازیکنان فوتبال مهدی بشیری و سیدحجت زمانی ثانی 39,000 تومان
John Keats: From Oblivion To Rise To Worldwide Renown ابوالفضل رمضانی 30,000 تومان
حقوق بین الملل نفت و گاز و امنیت ملی ایران حجت سلیمی ترکمانی 45,000 تومان
روش های تحقیق در علوم تربیتی موسی پیری 66,000 تومان
هدایت و ضلالت از منظر قرآن صمد عبداللهی عابد 55,000 تومان
مبانی و کاربرد تحلیل اگزرژی پیشرفته در سیستم های انرژی امیر حسین مصفا،نیر رزم آرا، حسین نمروری 28,000 تومان
A collection of English Papers on Language and Interdisciplinary Studie بهروز عزبدفتری 22,000 تومان
طراحی اعضای ساختمان های فولادی ارژنگ صادقی 20,000 تومان
مدیریت آفات گلخانه ترجمه شیما رحمانی، سولماز عظیمی 40,000 تومان
جایگاه مکاشفه در ادیان جهان ترجمه سجاد دهقانزاده 56,000 تومان
نانو ذرات علیه انگل ها ترجمه ناصر حاجی پور، مریم سلطانی 74,000 تومان
تاب آوری زیر ساخت برق سجاد نجفی، محمدرضا جنتی اسکوئی، معصومه کریمی، حسن هدایتی 105,000 تومان
یادگیری عمیق با پایتون ترجمه نورانی، گلزاری، قویدل ، رضوی 92,000 تومان
ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و گیاهان دارویی ترجمه سعید حضرتی، حمید محمدی، فرهاد حبیب زاده، سارا خوری زاده 110,000 تومان
کشت بافت گیاهی محمد احمدآبادی 58,000 تومان
اعتیاد رفتاری مترجم: حسن یعقوبی، سید قاسم سید هاشمی 70,000 تومان
فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی و فقهی عربی- فارسی،فارسی- عربی سردار اصلانی زینب گیلانی 105,000 تومان
یادگیری و رشد حرکتی مترجم: بهروز قربانزاده، علی کاشی 90,000 تومان
کامپوزیت های نانو الیاف برای کاربدهای زیست پزشکی مترجم : یونس بیگی خسروشاهی، مریم حسینی، رعنا سروری 45,000 تومان