انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
آمار استنباطی در علوم رفتاری ویرایش سوم دکتر جواد مصرآبادی 60,000 تومان
طراحی مبتنی بر PLD با VHDL مترجم دکتر موسی یوسفی 60,000 تومان
مبانی مدیریت در علوم ورزشی دکتر محسن شیرمحمدزاده و دکتر اکبر آقازاده 35,000 تومان
GENERAL ENGLISH in use قادر رزمجو، دکتر رؤیا منصفی و مرتضی گلزار 28,000 تومان
مبدل های سیگما - دلتای CMOs مترجم: دکتر خلیل منفردی 90,000 تومان
سیر تکاملی بازیکنان فوتبال دکتر مهدی بشیری و دکتر سیدحجت زمانی ثانی 39,000 تومان
John Keats: From Oblivion To Rise To Worldwide Renown دکتر ابوالفضل رمضانی 10,000 تومان
A collection of English Papers on Language and Interdisciplinary Studie بهروز عزبدفتری 22,000 تومان
طراحی اعضای ساختمان های فولادی ارژنگ صادقی 20,000 تومان
ذهن و رایانه ناصر فرج زاده 35,000 تومان
تحلیل و طراحی سیستم های مدرن علیرضا روحی 70,000 تومان
مقدمه ای بر روانشناسی ورزشی بهروز قربان زاده 40,000 تومان
مباحثی نو در مدیریت و نگهداری اطلاعات محمد خودی زاده 38,000 تومان
الگوی قرانی پاسخ به شبهات اعتقادی داوود افقی 30,000 تومان
اصول ومبانی طراحی واکسن های DNAعلیه عفونت های انگلی فاطمه غفاری فر 12,000 تومان
مبانی اسپکتروسکوپی NMRیک و دو بعدی ویرایش پنجم عادله مشتقی زنوز 42,000 تومان
بیماریهای غلات دانه ریز پریسا طاهری، نیما خالدی 30,000 تومان
مقدمه ای بر علوم اعصاب سید محمود طباطبائی، غلامرضا چلبیانلو، پری سیما علیزاده 80,000 تومان
یادگیری از روی داده ها مهدی هاشم زاده، نگین صمدی 30,000 تومان
مباحثی نوین درباره معادلات تفاضل متناهی مرتبه کسری شهرام رضاپور 18,000 تومان
درس گفتارهای در باره مکتب های ادبی ناصر علیزاده،ویدا دستمالچی،حسین طاهری 50,000 تومان
حقوق مالی ازدواج مرتضی حاجی پور 18,000 تومان
تغذیه برای ورزشکاران نخبه کریم آزالی،مصطفی آرمان فر، فرهاد غلامی 20,000 تومان
تعادل انرژی در حرکت کریم صالح زاده، الهام جلالی فر 12,000 تومان