انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ارسال رایگان
آمار استنباطی در علوم رفتاری ویرایش سوم جواد مصرآبادی 110,000 تومان
یادگیری عمیق با پایتون ترجمه نورانی، گلزاری، قویدل ، رضوی 92,000 تومان
مبانی نظریه محاسبه سمیه تاری 50,000 تومان
طراحی مبتنی بر PLD با VHDL مترجم موسی یوسفی 60,000 تومان
مبانی مدیریت در علوم ورزشی محسن شیرمحمدزاده و اکبر آقازاده 47,000 تومان
GENERAL ENGLISH in use قادر رزمجو، دکتر رؤیا منصفی و مرتضی گلزار 52,000 تومان
مبدل های سیگما - دلتای CMOs مترجم: خلیل منفردی 90,000 تومان
سیر تکاملی بازیکنان فوتبال مهدی بشیری و سیدحجت زمانی ثانی 39,000 تومان
John Keats: From Oblivion To Rise To Worldwide Renown ابوالفضل رمضانی 30,000 تومان
حقوق بین الملل نفت و گاز و امنیت ملی ایران حجت سلیمی ترکمانی 45,000 تومان
روش های تحقیق در علوم تربیتی موسی پیری 66,000 تومان
هدایت و ضلالت از منظر قرآن صمد عبداللهی عابد 55,000 تومان
مبانی و کاربرد تحلیل اگزرژی پیشرفته در سیستم های انرژی امیر حسین مصفا،نیر رزم آرا، حسین نمروری 28,000 تومان
A collection of English Papers on Language and Interdisciplinary Studie بهروز عزبدفتری 22,000 تومان
طراحی اعضای ساختمان های فولادی ارژنگ صادقی 20,000 تومان
هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای:\ساختار و کاربردها کامیلانجاتی،ذولفقار رضوانی،لیلا جعفری، مرضیه ساعتی 65,000 تومان
بودجه ریزی در ایران محمد شاهرودی، نرگس قنبری، محسن فلاح 60,000 تومان
شیمی مواد غذایی ایران عالم زاده، مریم حسینی 45,000 تومان
واژه نامه تخصصی ابوالفضل قاسم زاده، روح اله مهدیون، فرشته نجفی 52,000 تومان
مفاهیم سیستم عامل ترجمه علیرضا روحی، حمید رضا شهریاری 170,000 تومان
اینورترهای چند سطحی ترجمه :ابراهیم سیفی آیدا باغبانی، علیرضا دهقانزاده 60,000 تومان
مدیریت آفات گلخانه ترجمه شیما رحمانی، سولماز عظیمی 40,000 تومان
جایگاه مکاشفه در ادیان جهان ترجمه سجاد دهقانزاده 56,000 تومان
نانو ذرات علیه انگل ها ترجمه ناصر حاجی پور، مریم سلطانی 74,000 تومان